Klasse 6a

Fach
Aufgaben – Unterrichtsmaterialien
Lehrer/in
E-Mail Adresse
Sprechzeiten per E-Mail
D Deutsch-Aufgaben 6a Fr. Fei fei@asronline.de Die. und Mi. 11-12 Uhr
D1 Deutsch-Neue-Aufgaben Fr. Fei fei@asronline.de Die. und Mi. 11-12 Uhr
D2 Deutsch-Aufgabe-1 Fr. Fei fei@asronline.de Die. und Mi. 11-12 Uhr
D3 Deutsch-Aufgabe-2 Fr. Fei fei@asronline.de Die. und Mi. 11-12 Uhr
D4 Deutsch-Aufgabe-3 Fr. Fei fei@asronline.de Die. und Mi. 11-12 Uhr
D5 Deutsch-Aufgabe-4 Fr. Fei fei@asronline.de Die. und Mi. 11-12 Uhr
E Englisch-Aufgaben 6a Fr. Fei fei@asronline.de Die. und Mi. 11-12 Uhr
E1 Englisch Rules at Home 6a Fr. Fei fei@asronline.de Die. und Mi. 11-12 Uhr
E2 Englisch-Arbeitsplan-6a-ab_24_04_2020 Fr. Fei fei@asronline.de Die. und Mi. 11-12 Uhr
M Mathematik-Aufgaben 6a Fr. Oz oz@asronline.de Mo. und Mi. 12-13 Uhr